Wat is GGG nou eintlik ?

Elke gesin is uniek. Ook die gesin waarvan jy deel is. Elke dag het jy as gesinslid verskillende ervaringe, waar jy mag besig wees.

Ons wil met GGG jou gesin help dat julle met mekaar sal praat – oor alles wat nodig is, maar veral oor geloofsake.

Ons wil nie met mekaar oor geloof, die erediens en die kerk praat nie. GGG wil juis ouers en jongmense aanmoedig om die geleentheid te skep om oor sake wat ewigheidsbetekenis het, te praat. Dink daaraan om saam Bybel te lees. Laat elkeen sê watter vers of gedagte was vir hom/haar belangrik of het iets na vore gebring of het uitgestaan. Deel met mekaar wat die gedeelte se boodskap is. Dis nie nodig om dominees te wees om die boodskap (vir jou) te kry nie.

Almal wil graag met mekaar praat oor verhoudings (vriende en familie). Maak tyd daarvoor. Luister na mekaar en deel gevoelens mbt ander mense se manier van doen – dis nie skinder nie! Moenie ander slegsê of stories vertel nie – dis skinder! Onthou elkeen is uniek. Gee vir mekaar erkenning oor hoe elkeen oor iemand anders mag voel. Luister waarom die een so voel. Deel eie gevoelens. Dan praat ons werklik met mekaar.

Indien daar enige vrae of onsekerheid oor iets is, kontak gerus die dominees per sms, epos of WhatsApp. Intussen kan julle gerus oor die onderwerpe met mekaar gesels. Dan doen elke gesin ‘n GGG.