Die Kommissie (kerkraadslede en ‘n gemeentelid) is verantwoordelik vir die finansiële beheer in en administrasie van die gemeente.