Kategese Afdeling betaan uit 3 afdelings:

  1. Pikkies - Ons kinders vanaf Graad 0 tot Graad 3
  2. Minitieners Kinders vanaf Graad 4 tot Graad 6
  3. Toptieners Kinders vanaf Graad 7 tot Graad 11