Missionêre bediening

Die werkgroep hanteer evangelisasie, sending en Bybelverspreiding ten einde die Kerk se roeping om Kerk-in-die-wêreld te wees te kan nakom. Tans word grootliks aandag gegee aan  bystand met die oprigting van ’n kerkgebou in Natalspruit asook ’n die insamel en verspreiding van kos, klere en ander lewensmiddele aan behoeftige persone wat nie lidmate van die kerk /gemeente is nie. (Sien “Doulos”.)