Diensgroepe:

Diakens en verskeie lidmate is lede van die diensgroepe wat veral uitreik na mense in nood en op verskillende terreine bydra tot die geestelike welsyn van gemeentelede en die samebinding van die gemeenskap van gelowiges.