Robbertze, Helen

Helen Robbertze

Rita Jansen van Rensburg

Rita Jansen van Rensburg

Die diensgroep sien om na die welsyn van bejaardes, besoek hulle gereeld en verleen praktiese hulp soos die afhaal van pensioengeld, aankoop van kruideniersware, afhaal van medisyne en vervoer na eredienste.  (Sien klub “Najaarsrose”.)