IMG_8552

Kerkgebou

Tweede Laan 82

Florentia

Alberton

1450

Tel: (011) 869 - 7007

Kantoor

ure: 09:30 tot 13:30

Predikant

Ds Pieter Viljoen

Missie

Ons gemeente wil deur die liefde van God dien en meelewe tot sy eer.

Visie

Die gemeente

wil ’n dienende gemeente wees wat in alle opsigte meelewe en meewerk tot die uitbreiding van God se Kerk in die algemeen en in die besonder die Hervormde Kerk.  Die meelewing geskied op verskeie terreine soos beskryf in die uiteensetting oor werkgroepe, d

iensgroepe, jeugbediening, uitreikaksies, wyksbyeenkomste, leiersbyeenkomste, Bybelstudie, bidgroepe, sustersvereniging, gesinskamp, sanggroep en nog meer soos die behoefte deur die Heilige Gees in die gemeente dit bepaal.

Gedagte vir die week

IMG-20190110-WA0001

Iets om oor na te dink

Hoe is God met jou besig?

Kerklike jaar

EPIFANIE (Verskyning)

Word die Sondag naaste aan 6 Januarie asook die Sondae daarna gevier. Die betekenis van Christus se koms word behandel. Hy verskyn as Koning vir die volkere.

LITURGIESE KLEURE

  • Wit simboliseer lig en nuwe lewe. Met Jesus se koms na ons wêreld, vier ons die fees van die ewige lig wat die donker van sonde en dood oorwin het.
  • Goud dui op die Koningskap van Christus, die Kind, die Koning wat gebore is. Hy verskyn as Koning vir die volkere, die Koning van alle konings.

Bybelstudie

Die Psalms vir vandag

Riglyne vir die nuwe lewe

Romeine 12: 9 – 21

Die liefde moet opreg wees.
Verafsku wat sleg is
en hou vas aan wat goed is.
Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar;
bewys eerbied teenoor mekaar
en wees mekaar daarin tot voorbeeld.
Moenie in julle toewyding verslap nie,
bly altyd geesdriftig,
dien die Here.
Verbly julle in die hoop;
staan vas in verdrukking;
volhard in gebed.
Help die medegelowiges
in hulle nood
en lê julle toe op gasvryheid.
Seën julle vervolgers, ja, seën hulle,
moet hulle nie vervloek nie.
Wees bly saam met dié wat bly is
en treur saam met dié wat treur.
Wees eensgesind onder mekaar.
Moenie hooghartig wees nie,
maar skaar julle by die nederiges.
Moenie eiewys wees nie.
Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
Wees goedgesind teenoor alle mense.
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang,
leef in vrede met alle mense.
Moenie self wraak neem nie, geliefdes,
maar laat dit oor aan die oordeel van God.
Daar staan immers geskrywe:
“Dit is mý reg om te straf;
Ék sal vergeld,
sê die Here.
“As jou vyand honger is,
gee hom iets om te eet;
as hy dors is,
gee hom iets om te drink;
want deur dit te doen,
maak jy hom vuurrooi van skaamte.
Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie,
maar oorwin die kwaad deur die goeie.